O projekcie Partnerstwo Produkty Upowszechnianie Sieci Baza danych Dodatkowe linki Kontakt

Sieć europejska
Polska Sieć Kształcenia Modułowego
Regionalna Śląska Sieć Kształcenia Modułowego
Forum

Geneza Sieci Kształcenia Modułowego

Pomysł stworzenia Sieci Kształcenia Modułowego (ModENet) był wynikiem pojektu Leonardo da Vinci Nr PL/00/B/F/PP/140.179 "EUROPEJSKI BANK ROZWOJU MODUŁOWYCH PROGRAMÓW I TECHNOLOGII EDUKACYJNYCH - Bank EMCET". Był on prowadzony w latach 2000-2003 w międzynarodowej kooperacji siedmiu instytucji : Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu (Polska) - Promotor, International Training Centre ILO Turyn (Wlochy), Vaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - VDAB Bruksela (Belgia), Cambridge Professional Development (Anglia) oraz Zespól Szkół Technicznych w Mikołowie (Polska), Górnośląskie Centrum Edukacyjne (Polska), FESTO DIDACTIC (Polska). Wspomniane instytucje były członkami sieci formalnie nazwanej Europejską Siecią Dostawców Kształcenia Modułowego. Niestety, z powodów organizacyjnych sieć nie mogła funkcjonować po zakończeniu projektu. Instytut stara się o kontynuację projektu oraz formalne stworzenie sieci.

Sieć Kształcenia Modułowego (ModENet) stanowi dobrowolne porozumienie instytucji działających na rzecz promocji, zapewnienia jakości i rozwoju modułowej koncepcji kształcenia i szkolenia zawodowego dla europejskiego rynku pracy oraz upowszechniania dobrych praktyk w zakresie projektowania, wdrażania i ewaluacji nowych rozwiązań programowych i technologii edukacyjnych. ModENet będzie platformą współpracy dla:
  1. Wymiany doświadczeń pomiędzy jej członkami;
  2. Rozwoju komputerowej bazy danych; zapewnienie jakości nowych produktów oraz usług dla członków sieci oraz klientów zewnętrznych (indywidualnych, trenerów, nauczycieli, pracowników, Urzędów Pracy, władz lokalnych oraz innych instytucji - kandydatów na członków).
  3. Zapewnienie jakości nowych produktów i usług członkom sieci oraz innym klientom zewnętrznym( osoby indywidualne, trenerzy, pracownicy, lokalne Urzędy Pracy, lokalne władze oraz inne instytucje - kandydaci na członków).
    Kontakt Wyślij zapytanie Mapa serwisu Strona główna                                     (C) ITeE PIB Radom 2006